Kontakta oss

Keskis Group

Skogstjänster


När din skog närmar sig 60-100 år börjar det bli aktuellt för en förnyelseavverkning,
då är det oftast något skogsbolag som sköter om avverkningen. Vår affärsidé grundar sig i att ta till vara på materialet som inte är attraktivt för skogsbolagens processer. Vilket i sin tur resulterar i att vi kan skapa ett mervärde för din skogsaffär. Och dessutom bidra till en hållbar energiproduktion. 


Har du flisvirke eller andra hyggesrester efter avverkningen som du vill sälja? Då är vi
det rätta valet, vi köper det mesta. Tack vare vårt stora nätverk hittar vi det lämpligaste stället till ditt material och på så vis får du som skogsägare en bra affär.  

Har du ett skogsskifte som behöver förnyas eller gallras och det är till stor del material som
lämpar sig för energiproduktion. Eller är det fråga om ett område som i framtiden inte kommer fortsätta som skogsmark och ni vill bli av med allt från stubbar till kvistar. Då erbjuder vi en heltäckande tjänst där vi enligt överenskommelse kan se till att alla skogsrester försvinner omedelbart. Om så önskas kan vi också bygga anslutningar, vägar och diken. 


Markberedningen har en stor betydelse för plantbeståndets tidiga utveckling. En väl utförd markberedning med rätt metod betalar sig fort tillbaka då plantorna snabbt skjuter iväg 
och risken för skador förorsakade av ytvegetation, snytbagge och sorkar blir mindre. Vi utför markberedning med grävmaskin. Lämplig metod väljs utgående från markens bördighet, jordart och fuktförhållanden. 


För att tillväxten i din skog ska vara så optimal som möjligt är det 
viktigt att skogsdikena underhålls.  Vi sköter både planering av skogsdiknings projekt samt utförandet

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industrys standard dummy text ever since the 1500s.

KESKIS GROUP

SKOGSTJÄNSTER

HYGGESRESTER

När din skog närmar sig 60-100 år börjar det bli aktuellt för en förnyelseavverkning, då är det oftast något skogsbolag som sköter om avverkningen. Vår affärsidé grundar sig i att ta till vara på materialet som inte är attraktivt för skogsbolagens processer. Vilket i sin tur resulterar i att vi kan skapa ett mervärde för din skogsaffär. Och dessutom bidra till en hållbar energiproduktion. 
 
Kontaktperson:
Tobias Hästbacka
040 962 3450
tobias@keskis.fi

LEVERANSAFFÄR

Har du flisvirke eller andra hyggesrester efter avverkningen som du vill sälja? Då är vi det rätta valet, vi köper det mesta. Tack vare vårt stora nätverk hittar vi det lämpligaste stället till ditt material och på så vis får du som skogsägare en bra affär.
 
Kontaktperson:
Tobias Hästbacka
040 962 3450
tobias@keskis.fi

  

ROTAFFÄR

Har du ett skogsskifte som behöver förnyas eller gallras och det är till stor del material som lämpar sig för energiproduktion. Eller är det fråga om ett område som i framtiden inte kommer fortsätta som skogsmark och ni vill bli av med allt från stubbar till kvistar. Då erbjuder vi en heltäckande tjänst där vi enligt överenskommelse kan se till att alla skogsrester försvinner omedelbart. Om så önskas kan vi också bygga anslutningar, vägar och diken. 
 
Kontaktperson:
Tobias Hästbacka
040 962 3450
tobias@keskis.fi

MARKBEREDNING

Markberedningen har en stor betydelse för plantbeståndets tidiga utveckling. En väl utförd markberedning med rätt metod betalar sig fort tillbaka då plantorna snabbt skjuter iväg och risken för skador förorsakade av ytvegetation, snytbagge och sorkar blir mindre. Vi utför markberedning med grävmaskin. Lämplig metod väljs utgående från markens bördighet, jordart och fuktförhållanden. 

Kontaktperson:
Tom Sarin
050 524 1981
tom@keskis.fi

SKOGSDIKNING

För att tillväxten i din skog ska vara så optimal som möjligt är det viktigt att skogsdikena underhålls.  Vi sköter både planering av skogsdiknings projekt samt utförandet.

Kontaktperson:
Tom Sarin
050 524 1981
tom@keskis.fi

RÖJNING

Röjning av plantskog är ett av de bästa sätten att optimera tillväxten. För röjning av plantskog kan man även söka statligt bidrag, ”Kemera-stöd”. Vi hjälper till med både röjning och stödansökan.

Kontaktperson:
Tom Sarin
050 524 1981
tom@keskis.fi

PLANTERING

Efter förnyelseavverkningen skall nyskog planteras inom tre år. En väl utförd planering är grunden för den kommande skogen. Vi både leverarar plantorna och utför jobbet.

Kontaktperson:
Tom Sarin
050 524 1981
tom@keskis.fi

SKOGSVÄG

Vi planerar samt verkställer nybyggen och reparation av alla typer av vägar. Den årliga skötseln som slyröjning, snöplogning och vägsladdning ordnas också av våra maskiner. 

Kontaktperson:
Tom Sarin
050 524 1981
tom@keskis.fi
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google
Spotify
Consent to display content from Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from Sound
kontakta oss